Vadovai

ZINA STRIPEIKIENĖ
Direktorė

Vadybinis stažas 11 m.
Pedagoginis – 25 m.
Dėstomas dalykas – matematika.
Kvalifikacinė kategorija mokytojo metodininko.

Direktorės 2023 metų veiklos vertinimas

Direktorės 2023 metų veiklos ataskaita

Direktorės 2022 metų veiklos vertinimas ir 2023 metų užduotys

Direktorės 2022 metų veiklos ataskaita

Direktorės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų užduotys

Direktorės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų užduotys

Direktorės 2020 metų veiklos užduotys

Direktorės 2019 metų veiklos ataskaita

Kontaktai:
Telefonas: +370 687 78073

DALIA VAŠĖTIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadybinis stažas 28 m.
Pedagoginis – 39 m.
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba.
Kvalifikacinė kategorija
mokytojo metodininko.

Kontaktai:
Telefonas: +370 677 71098

RŪTA VAINAUSKAITĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadybinis stažas 6 m.

Pedagoginis – 10 m.

Dėstomas dalykas – anglų kalba.

Kvalifikacinė kategorija mokytojo.

Kuruojamos sritys: tarptautinis bendradarbiavimas, kūrybiškumo ir pilietiškumo ugdymas, verslumas, finansinis ir ekonominis raštingumas.

Kontaktai:
Telefonas: +370 612 22258

DŽIUGINTA KROPIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadybinis stažas 2 m.

Pedagoginis – 28 m.

Dėstomas dalykas – specialiosios lietuvių kalbos ir matematikos pratybos; logopedinės pratybos.

Kvalifikacinė kategorija specialiojo pedagogo-logopedo metodininko.

Kuruojamos sritys: pagalbos mokiniui koordinavimas, pagalbos mokiniui specialistų veikla, Vaiko gerovės komisijos organizavimas, specialiojo ugdymo paslaugų poreikio nustatymo veikla, specialiojo ugdymo paslaugų teikimas.

Kontaktai:
Telefonas: +370 616 25454

MINDAUGAS ŠABLEVIČIUS
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui

Kontaktai:
Telefonas: +370 620 15120