Pedagogai

Vardas, pavardė

Pareigos

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Zina Stripeikienė

Mokyklos direktorė

Matematika

Metodininko

Dalia Vašėtienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalba

 

Metodininko

Rūta Vainauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Anglų kalba

Mokytojo
Džiuginta Kropienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Specialioji pedagogė

Metodininko

Aldona Banienė

Bibliotekininkė

Mokytojo

Vida Baronienė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Justas Četkauskas Fizinis ugdymas Mokytojo

Gintarė Grinkė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Meilutė Greičiuvienė

Pradinis ugdymas, tikyba

Metodininko

Dalia Gudienė Logopedė Metodininko
Vesta Ilgūnaitė Fizinis ugdymas Mokytojo

Vladas Izdūnis

Etika

Metodininko

Žiedė Ketvirtienė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Aušra Klevečkienė

Pradinis ugdymas

Metodininko

Ernesta Kriaučiūnienė Lietuvių kalba Mokytojo
Gintarė Krikščiūnienė Dailė, technologijos Mokytojo

Vaida Kuodytė

Socialinė pedagogė

Metodininko

Ramunė Liesytė

Istorija

Metodininko

Dovilė Liutkienė

Etika

Gyvenimo įgūdžiai

Mokytojo

Reda Maknevičienė

Anglų kalba

Metodininko

Silvija Masienė

Matematika

Metodininko

Lina Masilionienė Pradinis ugdymas Vyresniojo mokytojo

Vilma Morkevičienė

Matematika

Metodininko

Lina Nauronienė Anglų kalba Mokytojo

Rita Paurazienė

Rusų kalba

Metodininko

Geta Pečiulienė

Pradinis ugdymas

Tikyba

Vyresniojo mokytojo

Metodininko

Andrius Rusakevičius Anglų kalba Vyresniojo mokytojo

Asta Saikauskienė

Šokis

Metodininko

Aiva Simanavičienė Pradinis ugdymas Mokytojo
Lina Skyrienė Muzika Vyresniojo mokytojo
Jurgita Skrebienė Biologija Vyresniojo mokytojo

Audronė Sruogienė

Informacinės technologijos

Metodininko

Jolanta Švėgždienė

Lietuvių kalba

Metodininko

Greta Šukienė Lietuvių kalba Mokytojo
Dalia Tabokienė Tikyba Vyresniojo mokytojo
Eimutė Ulkštinienė Pradinis ugdymas Vyresniojo mokytojo
Rasa Urbienė Anglų kalba Mokytojo

Auksuolė Urbonienė

Technologijos, chemija

Metodininko, vyresniojo mokytojo

Ligita Urbonienė Geografija, gamta ir žmogus Mokytojo
Jūratė Žiaugrienė Pradinis ugdymas Metodininko
Atnaujinta: 2024-06-06