Neformalusis švietimas

 

1–4 klasėms skirti būreliai:

 

Liaudies šokio būrelis

Šiuolaikinis šokis 

Sportiniai žaidimai

Dailės ir technologijų būrelis

Linksmoji virtuvėlė

Saugus eismas

Šachmatai

ATRADIMŲ AKADEMIJA

„Mažieji kūrėjai“

„Mažieji atradėjai“

„Mažieji matematikai“

„Informacinis mąstymas, robotika, IKT“

Užsiėmimas IMK

Būrelių tvarkaraštis 1–4 kl. mokiniams 2023–2024 m. m.

 

5–8 klasėms skirti būreliai:

 

Šiuolaikinis šokis 5–6 kl.

Šiuolaikinis šokis 7–8 kl.

Sportiniai žaidimai

Skautų būrelis

Kraštotyrininkų būrelis

Vokalinis ansamblis 3–8 kl.

Dramos būrelis

Lietuvių kalbos paslaptys

Lietuvių kalbos labirintai

Italų kalbos būrelis

Būrelių tvarkaraštis 5–8 kl. mokiniams 2023–2024 m. m.

 

Miesto būreliai „Šaltinio“ progimnazijoje

VšĮ „FK Aukštaitija“ futbolo būrelis

Futbolo akademija

Asociacija „Laikas sportuoti“ krepšinio būrelis

Asociacija „Žaiskime kartu“ krepšinio būrelis

„Panevėžio sporto centras“ krepšinio būrelis

„Bricks for kids“

Miesto būrelių tvarkaraštis 2023–2024 m. m.

 

Ugdymo plano priedas

UP priedas Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo organizavimas

  • Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115), vaikų ir jaunimo socializacijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-V-1715, Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepciją, patvirtintą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. ISAK-43.

  • Neformalaus švietimo veiklos numatomos vadovaujantis progimnazijos veiklos tikslais,  įvertinus veiklų poreikį ir mokyklos galimybes.

  • Norėdami užtikrinti visokeriopą mokinių ugdymąsi teikiame galimybes miesto neformalaus švietimo tiekėjams organizuoti būrelius progimnazijos erdvėse individualiai derinant priėmimo procedūras.

  • Neformalaus vaikų švietimo veiklas rekomenduojama organizuoti įvairiose mokyklos erdvėse, už jos ribų.​​ 

 

Priėmimas

  • Neformaliojo vaikų švietimo grupės sudaromos iš paralelių, gretimų, to paties koncentro klasių mokinių kuomet atsižvelgiama į mokinių poreikius iki rugsėjo 7 dienos.

  • Registraciją į neformalaus švietimo būrelį vykdo atsakingas už būrelio veiklas mokytojas.

  • Gabių mokinių ugdymui organizuojamos „Atradimų akademijos“ veiklos 1–8 klasių mokiniams.

  • Mokiniai gali rinktis kelias veiklas iš siūlomų jų koncentrui, per mokslo metus pasirinktas veiklas gali keisti.

  • Būrelių veiklos viešinamos progimnazijos internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje.