Šaltiniečių bendruomenė

MIELI ŠALTINIEČIAI

 

Maloniai kviečiame visus

Pas mus – linksmus Šaltiniečius.

Mes siūlom tapt bendruomenės nariu.

Nuo šiolei laiką leisime kartu. 

 

Čia mokysim vieni kitus, keliausim,

Sportuosim, šoksim, pramogausim.

Sukursime tradicijas kartu.

Su Šaltiniečiais bus smagu!!!

 

 

KVIEČIAME

Šaltiniečių bendruomenė kviečia visus norinčius tapti jos nariais. Kartu pakvieskite šeimos narį, draugą, kaimyną ir ateikite pas mus.

Bendruomenės valdyba

 

Prašymas įstoti
Nario anketa

 

BENDRUOMENĖS STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS

2016 m. balandžio 7d. „Šaltinio“ progimnazijos salėje įvyko Šaltiniečių bendruomenės steigiamasis susirinkimas. Jo metu buvo pristatyti ir patvirtinti bendruomenės įstatai, išrinktas bendruomenės pirmininkas, kolegialus valdymo organas – valdyba, taip pat bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuosianti revizijos komisija. Svarstyti ir nustatyti Šaltiniečių bendruomenės mokesčiai – stojamasis ir kasmetinis nario mokestis.

 

DOKUMENTAI

Valdymo organai
Bendruomenės įstatai

 

TRUMPAI APIE BENDRUOMENĘ

Šaltiniečių bendruomenė įregistruota 2016 m. birželio 2 d. Tai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, pelno nesiekiantis juridinis asmuo, veikiantis Panevėžio miesto ,,Šaltinio“ progimnazijos rajono gyvenamojoje vietovėje, vienijantis jos apylinkių gyventojus, ir (ar) dirbančius, ir (ar) kaip kitaip susijusius su Panevėžio miesto „Šaltinio“ progimnazija asmenis.

Veiklos tikslai – atstovauti Šaltiniečių bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose, tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus.

Siekdama tikslų bendruomenė buria bendruomenės narius bendrai veiklai, skatina bendruomenės narių užimtumą.

Bendruomenės nariais gali tapti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, pareiškę norą dalyvauti bendruomenės veikloje. Bendruomenės valdymo organai – visuotinis bendruomenės susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, vienasmenis valdymo organas – bendruomenės pirmininkas.

 

Šaltiniečių bendruomenės paskyra socialiniame tinkle „Facebook“

https://www.facebook.com/saltinieciubendruomene

 

KONTAKTAI

Pavadinimas

ŠALTINIEČIŲ BENDRUOMENĖ

Buveinės adresas:

Kniaudiškių g. 67, Panevėžys

Fiksuoto ryšio telefonas

8 45 447331

Mobilusis telefonas

8 687 78073, 8 616 25454

Faksas

8 45 447331    

Elektroninis pastas

saltinieciai@gmail.com

Interneto svetainės adresas

www.saltinio.panevezys.lm.lt

PROJEKTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo projekto 2023 m. gruodžio 21 d. ataskaita.

Šaltiniečių bendruomenės projekto 2023 m. ataskaita

Šaltiniečių bendruomenės vaikų vasaros poilsio stovykla „STEAM – kurti, atrasti, pritaikyti“

2023 m. birželio  12–19 d. 

Vadovės: Ernesta Kriaučiūnienė ir Dovilė Liutkienė.

Tikslas – organizuoti prasmingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, tenkinti jų saviraiškos poreikius,  skatinant domėtis juos supančia gyvąja gamta bei aplinka.

Projekto metu bus taikomas STEAM metodas, kurio metu vaikų gebėjimai lavinami gamtos, technologijų, inžinerijos, meno, matematikos srityse. STEAM ugdymo metodas paremtas vaikų kūrybiškumo skatinimu. Vaikai įgyja žinių bei gebėjimų kaip tradicinė veikla grupėje keičiama į eksperimentų ir tyrimų laboratoriją, lauke  ar kitoje netradicinėje erdvėje. Bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai – tai tokia veikla, kuri patraukia vaikų dėmesį. Eksperimentuodami vaikai tobulina savo mąstymo įgūdžius, samprotauja ir diskutuoja, sprendžia problemas, atsirenka patikimą informaciją nuo nepatikimos, sutelkia dėmesį, lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, skonį, stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.

Socialinė pedagogė Vaida Kuodytė

Laimėtas Maxima LT projektas „Mes – bendruomenė“

2022 m. rugsėjo 12 d. Šaltiniečių bendruomenė atvėrė naują aktyvaus poilsio erdvę Kniaudiškių-Molainių mikrorajono gyventojams – kliūčių ruožą vaikams. Projekto Maxima LT „Mes – bendruomenė“ lėšomis bendruomenė įrengė kliūčių ruožą vaikams nuo 5 iki 14 metų. Tai saugus, sertifikuotas kliūčių ruožas priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, skirtas lavinti vaikų bendrą fizinę būklę, viso kūno raumenis, reakciją, koordinaciją.

Kniaudiškių-Molainių mikrorajonas yra atitolęs po kelis kilometrus nuo miesto viešų poilsio erdvių, žaidimų aikštelių, parkų, todėl mikrorajono vaikai be tėvų priežiūros retai gali leisti laisvalaikį miesto poilsio erdvėse. Bendruomenės įrengta poilsio erdvė yra saugi, lengvai pasiekiama mikrorajono vaikams. Šaltiniečių bendruomenės ir Kniaudiškių-Molainių mikrorajono vaikai dabar turi galimybę leisti laisvalaikį naujoje lauko erdvėje – kliūčių ruože – nemokamai.

Šaltiniečių bendruomenės narė Vaida Kuodytė

Renginys „Lietuvos bendruomenių apdovanojimai 2022 m.”

2022 metų balandžio 28 dieną Mykolo Romerio universitete vyko šventinis renginys, skirtas aktyvioms Lietuvos bendruomenėms. Tai septintus metus iš eilės vykdoma iniciatyva, kurios metu siekiama apdovanoti nacionalinio konkurso, vykusio 2022 m. vasario 7 – 2022 m. balandžio 1 dienomis, „Bendruomenė – Švyturys 2021 – kelias į sėkmę“ nugalėtojus. Šį konkursą organizavo MRU, kartu su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei informaciniu partneriu „Savivaldybių žinios“.                       

MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė apdovanojimų metu akcentavo, kad šis Lietuvos aktyviausių bendruomenių apdovanojimų renginys jau ne vienerius metus suteikia galimybę išgirsti ir matyti, kuo gyvena bendruomenės, su kokiais sunkumais jos susiduria ir kokią mato ateitį. Taip pat tai metas, kai galima pasidžiaugti pasiektais bendruomenių rezultatais ir apdovanoti daugiausiai pasiekusius.

Džiaugiamės, kad šiais metais tarp konkurso laimėtojų – Panevėžio Šaltiniečių bendruomenė, tapusi vienos iš penkių nominacijų „Glaudžiai su mokykla bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“ nugalėtoja. Jos pirmininkę Ziną Stripeikienę ir bendruomenės atstovus šventiniame renginyje pasveikino Panevėžio savivaldybės mero pavaduotojas Lauras Jagminas, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Minolė Petronytė-Kairienė, nevyriausybinių organizacijų koordinatorė Goda Voveriūnaitė-Kaminskienė.

Džiuginta Kropienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

https://www.youtube.com/watch?v=EDB1Z3am9lw

Vietos bendruomenių konkursas

Šaltiniečių bendruomenė dalyvavo respublikiniame vietos bendruomenių konkurse „Bendruomenė – Švyturys 2021 – Kelias į sėkmę“. Tapome nominacijos „Glaudžiai su mokykla bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“ nugalėtojais. 2022 metų balandžio 28 dieną Mykolo Romerio universitete, dalyvaujant ministrei, planuojamas nugalėtojų apdovanojimas.

Žmonės sutverti bendrauti

Šaltiniečių bendruomenė gavo finansavimą projektui „Žmonės sutverti bendrauti“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį.

Projektas bus vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo 25 d. iki gruodžio 20 d.

Tikslas:

Sudaryti sąlygas Kniaudiškių-Molainių-Klaipėdos mikrorajono gyventojams išlaikyti gerą socialinę emocinę savijautą, turiningai leidžiant laisvalaikį bendravimą skatinančiose veiklose.

Uždaviniai:

Organizuoti savaitgalio stovyklėlę „Šaltinėlis“  6–7 metų vaikams;

Vykdyti edukacinius užsiėmimus, išvykas, psichologinius užsiėmimus suaugusiems „Bendravimo klube suaugusiems“;

Sukurti saugią, aktyviam bendravimui skirtą lauko erdvę.

Vaikų savaitgalio stovyklėlės „Šaltinėlis“ vykdomos veiklos padės vaikams savaitgaliais leisti laiką turiningai su bendraamžiais: sportuoti, žaisti, bendrauti, plėsti savo kultūrinį akiratį išvykose, ekskursijose ir edukacinėse veiklose.

„Bendravimo klube“ suaugusiems bendruomenės nariams bus siūlomos bendravimo popietės bei psichologinės konsultacijos.

Bendruomenės teritorijoje  įrengta saugi aktyviam bendravimui skirta lauko erdvė leis palaikyti socialinius ryšius net esant sunkiai epidemiologinei padėčiai.

Socialinė pedagogė Vaida Kuodytė

 

Prisijungusi Lietuva

Projekto „Prisijungusi Lietuva“, kuriame dalyvauja ir mūsų Šaltiniečių bendruomenė, komanda  kviečia visus bendruomenės narius dalyvauti skaitmeninio raštingumo mokymuose, kurie karantino laikotarpiu vyksta nuotoliniu būdu, skaitmeninėse klasėse internete. Prisijunkite!

https://www.prisijungusi.lt/mokymai

 

Prisijungusi Lietuva

Šaltiniečių bendruomenė dalyvavo įvairiose projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklose. Viena iš jų – Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas, kuriame Šaltiniečių parengtas projektas „Verslo idėjos link“ pateko tarp nugalėtojų ir laimėjo finansavimą. Jo dėka buvo organizuoti seminarai, kurių metu bendruomenės nariai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie elektroninės parduotuvės kūrimą, jos administravimą, prekių pirkimą ir pardavimą. Taip pat mokymų dalyviai išmoko kūrybiškai, patraukliai apipavidalinti, aprašyti prekes, jas įkelti į elektroninę parduotuvę bei reklamuoti. Bendruomenės nariams projekto veiklos patiko, vyko sklandus bendravimas ir bendradarbiavimas. Džiaugiamės galutiniu projekto „Verslo idėjos link“ rezultatu – sukurta Šaltiniečių bendruomenės simuliacine parduotuve, kurioje įgytas žinias galima pritaikyti praktiškai. Kviečiame joje apsilankyti.

Šaltiniečių bendruomenės simuliacinė elektroninė parduotuvė saltinieciai.lt

Labai džiaugiamės, kad ši mūsų bendruomenės idėja iš gausybės įtinklinimo konkurse dalyvavusių bendruomenių projektų buvo atrinkta į geriausiųjų trejetuką INOVATYVUMO kategorijoje.

Šaltiniečių bendruomenės narė Džiuginta Kropienė

Prisijungusi Lietuva

Šaltiniečių bendruomenė prisijungė prie gausaus projekto „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių būrio. Šio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projekte dalyvaujančių beveik 700 Lietuvos bendruomenių nariai gali dalyvauti įvairiuose nemokamuose mokymuose arba mokytis savarankiškai apie saugų internetą, dokumentų rengimą, nuotraukų, vaizdo įrašų kūrimą bei naudojimą, laiko planavimą, naudojant internetinius įrankius ir kt.

Vienas iš projekto „Prisijungusi Lietuva“ etapų – Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas, kurio tikslas – skatinti bendruomenes dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę. Džiaugiamės, kad šaltiniečių parengtas projektas „Verslo idėjos link“ pateko tarp nugalėtojų ir laimėjo finansavimą.

Visi norintieji daugiau sužinoti apie projektą arba rasti sau naudingos informacijos, kviečiami apsilankyti į https://www.prisijungusi.lt/

 

Sporto aikštyno modernizavimas lauko treniruokliais

2020 metų balandžio 20 dieną prie mokyklos buvo pradėti statyti lauko treniruokliai pagal Šaltiniečių bendruomenės projektą „Sporto aikštyno modernizavimas lauko treniruokliais“. Projektą finansuoja Sporto rėmimo fondas.

Savaitgalio vaikų stovyklėlė „Šaltinėlis“

Panevėžio Šaltiniečių bendruomenė, įgyvendindama priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Savaitgalio vaikų stovyklėlė „Šaltinėlis“, rugsėjo–lapkričio mėn. organizavo nemokamą savaitgalinę dieninę stovyklėlę Kniaudiškių-Molainių mikrorajono vaikams. Projekto vykdymo laikotarpiu (10 šeštadienių) buvo organizuojamos įvairios edukacinės, kultūrinės, pažintinės, sportinės veiklos, išvykos, ekskursijos, veikė amatų dirbtuvėlės. Vaikams stovyklėlėje vadovavo savanoriai pedagogai, bei „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai, kurie, atsižvelgdami į stovyklėlės lankytojų amžių, turimus gebėjimus ir esamus poreikius, organizavo žaidimus, diskotekas, kitas vaikams patrauklias veiklas. Pasibaigus stovyklėlei tėveliai džiaugėsi, kad jų vaikai savaitgaliais turiningai leido laiką, susirado naujų draugų, tapo drąsesni.

Šaltiniečių bendruomenės pirmininkė Zina Stripeikienė

Savaitgalio vaikų stovyklėlės „Šaltinėlis“ atidarymas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2019 m. rugsėjo pradžioje Šaltiniečių bendruomenės projektui „Savaitgalio vaikų stovyklėlė „Šaltinėlis“ buvo skirta 3500 Eur.

Šaltiniečių bendruomenės savaitgalio stovyklėlė „Šaltinėlis“ yra skirta priešmokyklinio amžiaus vaikučiams. Užsiėmimai vyksta nuo 10.00 iki 13.00 val. šeštadieniais, rugsėjo 21 – lapkričio 25 dienomis, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje. Kvalifikuoti pedagogai rūpinasi, kad stovykloje laikas ne tik neprailgtų, o suteiktų naujų įspūdžių ir žinių. Mažųjų dalyvių laukia užsienio kalbos, pasakų, teatro, šokio, sporto, tyrinėtojų, menų, kulinarijos, pilietiškumo pamokėlės ir edukacinės išvykos. Kad nepritrūktų jėgų ir energijos, smalsūs stovyklos lankytojai turi galimybę nemokamai papietauti.

Šeštadieninė stovyklėlė buvo atidaryta 2019 m. rugsėjo 21 dieną. Vyko nuotaikingos „zuikučių“ pamokėlės. Vaikai rungtyniavo, kas greičiau į kuprinę sudės mokyklinius reikmenis, mokėsi atlikti atpalaiduojantį masažą, piešė. Daug pastangų ir sumanumo reikalavo paslėpto lobio paieška. Už pastangas buvo atlyginta – mažieji stovyklautojai rado bilietus ir pateko į kino centrą „Šaltinis“, kuriame žiūrėjo animacinį filmą „Obuolių maišas“. 

***

Vieša poilsio ir sporto erdvė Kniaudiškių-Molainių mikrorajono gyventojams

Šaltiniečių bendruomenė 2017 ir 2018 m. įgyvendino projektą „Vieša poilsio ir sporto erdvė Kniaudiškių-Molainių mikrorajono gyventojams“, kuriam gautas Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas – 5000 eurų.

PLANUOTI DARBAI

  • Sporto aikštyno atnaujinimas: bus remontuojama susidėvėjusi sporto įranga, įrengtos šiukšliadėžės, poilsio suoliukai, atnaujinta tinklinio aikštelė.
  • Poilsio erdvių įrengimas: bus įrengta lauko estrada (pritaikyta poilsiui, bendravimui ir renginių organizavimui).
  • Pažintinių erdvių įrengimas: „Pajautos takas“, „Knygų namelis“, „Lauko galerija“.

 

ATLIKTI DARBAI (iki 2018 m. sausio mėn.)

  • Sporto aikštyne pakeisti visi suoliukai, įrengta daugiau šiukšliadėžių. Nupirktos naujos krepšinio lentos, lankai, tinkleliai.
  • Mažojoje krepšinio aikštelėje bus įrengta tinklinio aikštelė. Yra nupirktas naujas tinklinio tinklas, įrengtos šiukšliadėžės, nudažyti stovai. Aikštelėje utilizuoti avarinės būklės stovai, pašalinta suplyšusi danga.
  • Pavasarį bus pastatyta lauko estrada, suoliukai žiūrovams. Lauko estradoje bus organizuojami bendruomenės renginiai, vieta bus pritaikyta gyventojų poilsiui, maloniam bendravimui. Medžiagos estrados įrengimui nupirktos, tačiau dėl netinkamų oro sąlygų (lietaus) statybos darbai atidėti iki pavasario.
  • Nupirktos visos medžiagos „Pajautos tako“, „Knygų namelio“, „Lauko galerijos“ gamybai. Šiuo metu vyksta gamybos darbai. Pavasarį džiaugsimės naujomis pažintinėmis erdvėmis.
  • Nupirkta 32 m² pavėsinė, kurią naudosime bendruomenės organizuojamų renginių metu.

 

BENDRUOMENĖS RENGINIAI

Šaltiniečių bendruomenės šventė 2024. Sportinės rungtys. „Vakarienė melsvai“

2024 metų gegužės 23 d. Šaltiniečių bendruomenė Molainių-Kniaudiškių mikrorajono gyventojus pakvietė į tradicinę Bendruomenės šventę. Šiais metais „Šaltinio“ progimnazijos kieme susirinkusi minia nusidažė melsvai. „Vakarienės melsvai“ tikslas atkreipti dėmesį į psichinės sveikatos svarbą žmogui, ramaus poilsio ir kokybiško laiko skyrimą sau. Melsva spalva yra dažnai siejama su dvasine ramybe, atsipalaidavimu, harmonija ir vidiniu balansu. Ji gali padėti meditacijai ir savirefleksijai, sumažinti stresą, padeda sukurti ramybės jausmą. Bendruomenės pirmininkė Zina Stripeikienė, sveikindama susirinkusiuosius, kvietė visus atsipalaiduoti, pamiršti rūpesčius, pabūti kartu su savo draugais, bendražygiais, šeima, susipažinti su kaimynais, palinkėjo daug šypsotis ir mėgautis akimirka ir gera muzika. Šventės dalyvius džiugino aktoriaus, atlikėjo Mariaus Jampolskio koncertas.

Šaltiniečių bendruomenės šventė 2023. „Vakarienė baltai“

2023 metų gegužės 30 dieną Šaltiniečių bendruomenė „Šaltinio“ progimnazijos darbuotojus, mokinius ir jų tėvelius, o taip pat Kniaudiškių-Molainių mikrorajono gyventojus, kaimynus ir draugus pakvietė į Šaltiniečių bendruomenės šventę ir „Vakarienę baltai“. Šia, visą bendruomenę vienijančia švente, bendruomenė paskelbė „Šaltinio“ progimnazijos 30-mečio renginių pradžią. Balta spalva pasipuošę renginio dalyviai norėjo parodyti miestui, kad yra atviri visam pasauliui ir priima visus, kokios tautybės, rasės, tikėjimo ar išvaizdos jie bebūtų. Balta atspindi visas spektro spalvas. Ji atspindi ir tamsias, ir šviesias spalvas, žadina atvirumą, augimą ir kūrybingumą. Baltąja vakariene bendruomenė pasitiko vasarą ir kvietė išvalyti mintis, sielą, pasisemti energijos tolimesniems darbams ir kovoti su tamsa.

„Baltoji vakarienė“ pirmą kartą buvo surengta Paryžiuje 1988 metais, kuomet vienas paryžietis grįžęs iš Taičio sumanė suburti savo senus draugus, o kad būtų įdomiau, šie galėjo pasikviesti ir savo bičiulių. Kad vieni kitus atpažintų parke vakarienės dalyviai pasipuošė baltai. Dabar „Baltoji vakarienė“ organizuojama 35 šalyse.

Sporto šventė-orientacinis žygis

2022 metų gegužės 26 dieną visus šaltiniečius ir vėl sukvietė sporto šventė-orientacinis žygis. Šventės atidaryme progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė pasidžiaugė, kad po dvejų metų renginys vėl sugrįžo, ir visiems palinkėjo geros nuotaikos ir lengvų kojų. Kiekviena klasė gavo po dėžutę, kurioje buvo paslėptas žygio maršrutas, objektų aprašymai, estafečių pasas, ir išsiruošė į žygį. O maršrutai laukė įvairūs – nuo Laisvės aikštės iki Ekrano marių. Kiekviena maršruto stotelė klasės pažymėta bendra nuotrauka – atliktos užduoties įrodymu. Grįžusių atgal į mokyklą šaltiniečių laukė smagios estafetės, stiprinančios klasės komandinius įgūdžius. O pasportavus, aišku, būtina pasistiprinti ir aptarti įspūdžius, tad piknikas subūrė pavargusius, bet linksmus mokinius. Šventės pabaigoje kiekviena klasė apdovanota simboliniu prizu, padėsiančiu sugrąžinti sporto šventės metu sudegintas kalorijas bei atgauti jėgas.

Izolda Pakalnienė

Keramikos studijoje

2020 metų sausio pabaigoje Šaltiniečių bendruomenės nariai kūrė Dalios Svilienės keramikos studijoje. 

Mokausi būti saugus

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje  2019 m. lapkričio 15 dieną vyko Šaltiniečių bendruomenės renginys „Mokausi būti saugus“. Jame dalyvavo lopšelių-darželių auklėtiniai. Vaikai pakartojo saugaus eismo taisykles, mokėsi pažinti kelio ženklus, pereiti per perėją, sužinojo, kodėl svarbu nešioti atšvaitą, kaip jį užsidėti. Mažieji dalyviai žaisdami mokėsi būti saugūs kelyje. Vaikus su saugaus eismo taisyklėmis supažindino policijos draugas Amsis, saugaus eismo mokytojai. Renginio dalyviai už gerai atliktas užduotis dovanų gavo po atšvaitą.

Pilates 55+

„Šaltinio“ progimnazijos sporto salėje nuo 2019 m. rugsėjo 4 d. iki spalio 7 d. vyko Panevėžio visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ suaugusiųjų užsiėmimai „Pilates 55+“. Dėkojame bendruomenei už gausų dalyvavimą.

Sporto šventė 2019

Karštą 2019 m. birželio 5-ąją Šaltiniečių bendruomenė organizavo tradicinę sporto šventę. Šis visų pamėgtas renginys skatina mokinius, jų tėvelius ir visą bendruomenę pasportuoti, rasti laiko pabūti kartu, propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Svarbu, kad teikia malonumą ir padeda dieną pasitikti sveikiems ir geros nuotaikos.

Renginio organizatorės, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė ir Aušrinė Kuncevičienė, nuo pat ryto kvietė 1–4 klasių mokinius apsilankyti batutų parke, vyresnius mokyklos mokinius išbandyti įvairias veiklas kitose aplinkose: Panevėžio moksleivių namuose, R. Sargūno sporto gimnazijoje, nuotykių parke „Orangutanas“. Po to įvyko futbolo varžybos „Tėčiai prieš vaikus“, kuriose nugalėjo...draugystė.

Po pietų vyko iškilmingas sporto šventės atidarymas. Jis prasidėjo V. Mikalausko menų gimnazijos Pučiamųjų orkestro (vad. Saulius Buitvydas) pasirodymu ir šventine eisena. Eisenos priekyje žygiavo „Šaltinio“ progimnazijos direktorė, mokytojai, svarbus svečias – miesto mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, buvęs mūsų mokyklos mokinys, IX laidos abiturientas.

Pasibaigus iškilmingai eisenai, prasidėjo sportinės rungtys. Organizatorės kvietė išbandyti jėgas linksmosiose estafetėse, rankų taiklumo, bėgimo rungtyse. 8a klasės mokiniai net pagerino mokyklos estafečių bėgimo rekordą. Azarto netrūko ir virvės traukimo varžybose. Nestigo gerų emocijų ir noro nugalėti. Varžėsi ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Pralaimėjusių ir nuliūdusių nebuvo, nes visi buvo apdovanoti tėvelių paruoštomis dovanėlėmis ir padėkos raštais. Labiausiai vaikams patiko rungtys su dideliais kamuoliais, manekenų laistymas vandeniu, dviejų bėgimas apsimovus vieneriomis kelnėmis. Abejingų neliko stebint šokį su lazdelėmis ir mokslinį šou „Reakcijos“. Mokyklos direktorė Z. Stripeikienė padėkojo visiems: ir šventės organizatoriams, rėmėjams, „Minties“ gimnazijos moksleiviams, padėjusiems teisėjauti varžybose, ir, žinoma, visiems dalyvavusiems.

Galiausiai visi susėdę ant pievutės vaišinosi progimnazijos valgyklos darbuotojų išvirta skania koše, kitais gardumynais. Vakarėjant po atviru dangumi norintys linksminosi diskotekoje.

Sporto šventė  suteikė daug emocijų, leido pajusti komandinę dvasią ir sporto teikiamą naudą, tėveliams – prisiminti vaikystę, žaidimus.

Dėžučių šventinėms dovanėlėms gamyba

2019 m. balandžio 11 d. Šaltiniečių bendruomenės narės, mamos su vaikais progimnazijos dailės kabinete dalyvavo praktiniame užsiėmime „Dėžučių mieloms dovanėlėms gaminimas“, artėjant šv. Velykoms pasisėmė idėjų, kaip sukurti originalų dovanėlės įpakavimą artimiesiems, draugams. Užsiėmimą organizavo rusų kalbos mokytoja Vida Jarmalavičienė ir technologijų mokytoja Auksuolė Urbonienė.

Adventinė vakaronė

2018 m. gruodžio 11d. Šaltiniečių bendruomenė pakvietė visus į jau tradiciniu tapusį renginį „Rudens sambariai“. Šis susiėjimas buvo kiek kitoks nei anksčiau vykę. Tėveliai ir vaikai, jaunimas ir seneliai rinkosi į adventinę vakaronę „...ir duris uždarius eina laikas“, kurią daina pradėjo „Šaltinio“ progimnazijos ansamblis „Šaltinėlis“. Daugiau adventinio laikotarpio dainų, darnių sutartinių susirinkusieji išgirdo  iš Panevėžio folklorinio ansamblio „Pulkelis“. Kartu su šio kolektyvo nariais šaltiniečiai pasimokė ne tik dainų, bet ir ratelių bei įdomių žaidimų. Susikaupimo ir rimties šiam ypatingam vakarui suteikė vakaronėje apsilankęs Panevėžio Švč. Trejybės kunigas Vitalijus Kodis. Jo išmintingi žodžiai apie adventą ir Kalėdų laukimą privertė suklusti ir susimąstyti tiek jaunus, tiek senus. Buvo gera niekur neskubėti, pamiršti rūpesčius ir po bendros maldos visiems kartu paragauti vaišių nuo adventinio stalo. Vakaras buvo šiltas, jaukus ir prasmingas.

Šaltiniečių kelionė į Anykščius

Šaltiniečių bendruomenės nariai 2018 m. spalio 13 d. projekto „Kartos kartu“ lėšomis keliavo po Anykščių kraštą, Arklio muziejuje dalyvavo edukacinėje duonos kepimo programoje. Šaltiniečiai aplankė Puntuko akmenį, Medžių lajų taką, Siauruko muziejų, Arklio muziejų, pasivaikščiojo po Anykščius.

Šaltiniečių bendruomenės Pavasario sporto šventė 2018

Jau ne pirmą kartą vasarėjant progimnazija pakviečia visus Šaltiniečių bendruomenės narius, svečius į Pavasario sporto šventę.

Ji iš pat ryto mokyklos pradinukams prasidėjo pramogomis mokyklos kieme ant batutų, vėliau prie mokinukų prisijungė ir kiti mažieji mikrorajono gyventojai. Norinčiųjų veidukus įvairiais motyvais gražino Vaikų kambario „Sraigė“ vadovė Gintarė Mockevičienė. Tuo pačiu metu 5–8 klasių mokiniai dalyvavo sportinėse-edukacinėsė veiklose ne tik savo mokykloje, bet ir lankėsi R. Sargūno sporto gimnazijoje, Sporto rūmuose, PKKSC baseine, Panevėžio moksleivių namuose. Čia jiems užsiėmimus vedė žinomi treneriai Remigijus Jakubauskas, Kęstutis Trumpis, Rytis Navarauskas , Ieva Klimašauskienė ir kiti.

Po pietų vyko iškilmingas sporto šventės atidarymas. Renginys, kaip ir priklauso, buvo pradėtas improvizuotu orkestro pasirodymu. Nesvarbu, kad „muzikantai“- progimnazijos moksleiviai, bet jie sužavėjo visus vaidyba, tikrais instrumentais, scenine apranga, už kuriuos mokykla dėkoja Perekšlių pučiamųjų orkestrui „Saulutė“ ir jos vadovei Ligitai Bilevičienei. Skambant trankioms melodijoms, šokėjos pakvietė klasių komandas, visus dalyvius apeiti garbės ratą aplink stadioną, pasirodyti ir pasidžiaugti būsima smagia prasminga diena. Eisenos priekyje žygiavo „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė. Ji vėliau atidarė šventę. Po smagaus šokio prasidėjo linksmosios estafetės. Iš viso kūno kultūros mokytojos D. Dambrauskienė ir A. Kuncevičienė sugalvojo net 8 skirtingas rungtis. Varžėsi ne tik vaikai, į kai kurias rungtis įsijungė ir tėveliai. Mokiniams patiko rungtys su vandens pilnais balionais, manekenų laistymas, dviejų bėgimas apsimovus vienomis kelnėmis ir kiti žaidimai. Azarto netrūko ir virvės traukimo varžybose. Pralaimėjusių, liūdinčių nebuvo, nes tėveliai savo klasių komandas apdovanojo valgomais prizais, o mokyklos direktorė Z Stripeikienė – šventės rėmėjus: L. Mockevičienę, R. Sabeckienę, A. Bieliūno tėvelius, taip pat miesto gimnazijų atstovus, padėjusius teisėjauti sporto varžybose.

Smagiai susėdę ant pievutės, klausydamiesi kantri muzikinės grupės „Lėvena“ pasirodymo, visi vaišinosi koše. O jos buvo net trys didžiuliai katilai – pasportavus košė, virta Rasos Sabeckienės, ypač skani. Vakarėjant po atviru dangumi norintys žiūrėjo Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklį „Dvi saujos“.

Prasminga įdomi veikla dar labiau suvienijo „Šaltinio“ progimnazijos ir mikrorajono bendruomenę.

Atmintis gyva, nes liudija

2018 m. sausio 12 d. 18.30 val. „Šaltinio“ progimnazijos kieme prasidėjo minėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai. Šaltiniečių bendruomenė prisiminė tragiškus 1991 metų sausio 13-osios įvykius ir pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos nepriklausomybę. Mokyklos languose buvo uždegtos atminimo žvakelės, kieme – atminimo laužas. Šaltiniečiai dainavo Laisvės dainas, dalinosi prisiminimais, šildėsi skautų paruošta karšta arbata. Renginio dalyviai kieme iš žvakučių sudėjo simbolinį neužmirštuolės žiedą, nes mes prisimename, kodėl esame laisvi.

Rudens sambariai

2017 metų paskutinę rudens dieną „Šaltinio“ progimnazijoje vyko tikrų tikriausias rudeninis pavakarojimas „Rudens sambariai“. Tai jau antrus metus vykstantis Šaltiniečių bendruomenės susibūrimas. Dainoms, šokiams ir rateliams neliko abejingas nei vienas užsukęs į sambarius. Troškulį malšinome gaspadinės gira, o stalai linko nuo pačių suneštų kaimiškų vaišių. Buvome viena didelė šeima su savo paprastumu ir meile artimui, kaip buvo kitados tikrame lietuviškame kaime... Renginyje pasirodė ir visą vakarą bendruomenę linksmino progimnazijos mokinių kapela „Šaltinis“ ir folklorinis ansamblis „Šaltinėlis“ (vadovė Virginija Skupienė); Baisogalos kultūros centro netradicinė kapelija „Dainoriai“ (vadovas Paulius Kablys) ir etnografinis ansamblis „Dainoriai“ (vadovas Paulius Kablys ir Asta Jurevičienė); Liūdynės kultūros centro Velžio padalinio folklorinis ansamblis „Gegužraibė“ (vadovė Virginija Stundžienė); Joniškio rajono Kirnaičių kultūros namų folklorinis ansamblis „Klėčia“ (vadovas Gediminas Andrašiūnas). Ačiū JŪMS visiems už bendrystę.

 

ATASKAITOS

2022 metų bendruomenės ataskaita

2021 metų bendruomenės ataskaita

 

2020 metų bendruomenės ataskaita

 

2019 metų bendruomenės ataskaita

2018 m. Šaltiniečių bendruomenės veikla

Bendruomenės veiklos rezultatų ataskaita 2018 m.

Bendruomenės balansas 2018 m.

Aiškinamasis raštas 2018 m.

Bendruomenės veiklos rezultatų ataskaita 1017 m.

Bendruomenės balansas 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Bendruomenės veiklos ataskaita 2017 m.

Atnaujinta: 2024-06-03