Priėmimo tvarka

 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į PANEVĖŽIO M. BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2024 M.

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1-262 „Dėl savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-406 „Dėl mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-385 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ keičiasi centralizuoto priėmimo į mokyklas terminai:

priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases (jei mokinys keičia mokyklą) prasideda nuo kovo 1 d.

Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai paskiroje aptarnavimo teritorijoje.

Nuo balandžio 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, taikomas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant mokyklą, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. mokinius priima pačios gimnazijos.

• priėmimas į gimnazijų I ir III klases (jei mokinys keičia mokyklą) prasideda nuo balandžio 1 d.

Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant gimnaziją, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. mokinius priima pačios gimnazijos.

Priėmimo klausimais konsultuoja:

Karolina Žukaitienė Panevėžio Švietimo skyriaus vyriausioji centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas specialistė

El. paštas karolina.zukaitiene@panevezys.lt

Telefonas +370 45 501 386

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ 

 

Informacija dėl priėmimo nuo 2023-09-01

Informacija dėl priėmimo nuo 2023-09-01

Priėmimo tvarkos pakeitimai

Priėmimo tvarkos 2023-08-26 pakeitimai

Priėmimo tvarka nuo 2023-08-26

Priėmimo tvarka nuo 2023-08-26

...

1A forma - 1 kl.

1B forma – 1 kl.

2A forma – 5 kl.

2B priedas – 5 kl.

 

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 1–8 klasių mokinių priėmimo į mokyklą ir skirstymo į klases tvarkos aprašas

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 1–8 klasių mokinių priėmimo į mokyklą ir skirstymo į klases tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-11-27