Mokytojų padėjėjai

MOKYTOJO PADĖJĖJAI

Mokytojų padėjėjos 2024 m. su direktore Zina Stripeikiene ir pavaduotoja ugdymui Džiuginta Kropiene

Rasa Staškūnienė 

El. p. Rasa.Staskuniene@saltinioprogimnazija.lt

 

                     

Agnė Barzdienė

El. p.  Agne.Barzdiene@saltinioprogimnazija.lt

 

Loreta Januškienė

El. p. Loreta.Januskiene@saltinioprogimnazija.lt

 

Dovilė Liutkienė

El. p. Dovile.Liutkiene@saltinioprogimnazija.lt

 

Nerutė Mikalkėnienė

El. p. Nerute.Mikalkeniene@saltinioprogimnazija.lt

 

Rasa Urbienė

El. p. Rasa.Urbiene@saltinioprogimnazija.lt

 

Laima Rudzinskienė

El. p. Laima.Rudzinskiene@saltinioprogimnazija.lt

 

 

Mokytojo padėjėjai padeda mokinimas, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti ugdymo procese ir popamokinėje veikloje.

Mokytojo padėjėjo darbo funkcijos

Atnaujinta: 2024-06-04