Nuotolinis mokymas

Ugdymo organizavimo progimnazijoje nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas nuo 2020-09-01

 

 

Atnaujinta: 2020-12-22