Ugdymo proceso organizavimas

 

Mokslo metų trukmė, skirstymas pusmečiais, pamokų laikas

Ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4

06-06

35

5–8

06-19

37

         

Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais.
2022–2023 m. m. pusmečių datos:

I pusmetis

2022-09-01–2023-01-20

II pusmetis:

1–4 klasėms – 2023-01-23–2023-06-06

5–8 klasėms – 2023-01-23–2023-06-19

 

Pamokos prasideda:

1 klasių mokiniams – 8.10 val.

2–8 klasių mokiniams – 8.00 val.

 

Mokinių atostogos

1–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

 Žiemos

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros:

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

 

2023-06-07

2023-06-20

 

2023-08-31

2023-08-31

 

Pamokų laikas nuo 2022-09-01

 

Pamokų laikas

2–8 kl.

 

 

Pamokų laikas

1 kl.

 

1 pamoka

8.00–8.45 val.

1 pamoka

8.10–8.45 val.

2 pamoka

8.55–9.40 val.

2 pamoka

8.55–9.30 val.

 

 -

Pietų pertrauka

3 pamoka

9.50–10.35 val.

3 pamoka

9.55–10.30 val.

Pietų pertrauka (2–4 kl. mok.; U1 kl. mok.)

Aktyvioms veikloms skirta pertrauka

 

4 pamoka

10.55–11.40 val.

4 pamoka

10.55–11.30 val.

 

Pietų pertrauka (5–8 kl. mok.; U2 kl. mok.)

 

 

5 pamoka

12.00 –12.45 val.

5 pamoka

11.40–12.15 val.

6 pamoka

12.55–13.40 val.

 

 

7 pamoka

13.50–14.35 val.

 

 

 

Ugdymo turinio įgyvendinimo prioritetai:

Gamtamokslinis ir technologinis ugdymas – dėmesys kūrybinei, eksperimentinei-tiriamajai veikloms;

Finansinis raštingumas ir verslumas;

Skaitmeninis turinys ir technologijos mokymuisi; informacinis raštingumas;

Skaitymo ir kalbos vartojimo gebėjimų plėtojimas;

Patirtinis, savivaldis mokymasis.

 

Atnaujinta: 2023-04-13