Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30

Aiškinamasis raštas 2023-06-30

20 VSAFAS 4 priedas 2023-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31

Aiškinamasis raštas 2023 m. I ketv.

20 VSAFAS 4 priedas 2023-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022

20 VSAFAS 4 priedas

Aiškinamasis raštas 2022-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2022-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022.06.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022.03.31

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021.12.31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021.09.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021.06.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021.03.31

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020.12.31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020.09.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020.06.30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31

Aiškinamasis raštas prie FAR 2019-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketv.

Finansavimo sumos 2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

grynojo turto pokyčio ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

Aiškinamasis raštas 2018-09-30

20 VSAFAS priedas 2018-09-30

 

2018 m. I pusm. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. III ketv. VSAFAS

2017 m. III ketv. Aiškinamasis raštas

20 VSAFAS 4 pr. 2017 II ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 I

Finansinės būklės ataskaita 2017 I

Aiškinamasis raštas 2017-03

Finansavimo sumos 2017 I

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Atnaujinta: 2024-04-26