Renginiai

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „365 galimybės prasmingai ugdyti“

Jausdami ateinančias atostogas Lietuvos mokyklų, turinčių „Šaltinio“ vardą, pedagogai vieną iš paskutiniųjų darbo dienų, kaip sakoma, griebė jautį už ragų ir prieš išeidami pailsėti dar sėmėsi žinių respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „365 galimybės prasmingai ugdyti“, kurią organizavo Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija. Pirmoje konferencijos dalyje, kuri vyko viešbučio „Romantic“ posėdžių salėje, pedagogai klausėsi nepaprastai įdomios ir daug žinių suteikusios paskaitos, kurią skaitė Vilma Juškienė, socialinio-emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė, lektorė, didžiausio tinklaraščio tėvams apie vaikus Lietuvoje – JieVaikai.lt – autorė. Antroji konferencijos dalis – darbas patirčių kambariuose – vyko Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos erdvėse. Svečiai iš Tauragės, Raseinių, Alytaus, Marijampolės ir šeimininkai iš Panevėžio dalijosi pamokų planais, išbandytais metodais, STEAM veiklų modeliais ir kitais būdais, padedančiais ugdyti ir ugdytis prasmingai. Reflektuodami mokytojai šaltiniečiai bendrai išskyrė, kad ugdyti prasmingai – tai ugdyti veiksmingai, paveikiai, rezultatyviai, naudingai, kūrybingai, mokymąsi paverčiant išmintimi ir įgūdžiais. Po įtemtos, bet ypač prasmingai pralėkusios darbo dienos mokantis ir patiems, pedagogai visas savo emocijas išliejo mušdami būgnus smagioje edukacinėje veikloje. Akivaizdu, kad laikas, skirtas mokymuisi, visada vienaip ar kitaip apdovanoja.

Organizuota konferencija – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis”, siekiančio pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose, veikla.

Mokytoja Jolanta Švėgždienė
Ankstesni įrašai


Birželio 6 ir 16 dienomis vyko Mokslo metų užbaigimo šventės.

Gegužės 30 dieną vyko Šaltiniečių bendruomenės šventė.

Nuo gegužės 29 iki birželio 2 dienos mokykloje svečiuojasi Erasmus+ projekto „Especial Friends for Especial Students (Ypatingi draugai ypatingiems mokiniams)“ dalyviai mokytojai iš Švedijos, Turkijos, Italijos, Lenkijos.

Gegužės 18 dieną progimnazijoje vyko Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono bei respublikos „Šaltinio“ vardą turinčių mokyklų 1–4 klasių mokinių konferencija „Sveikatos ABC“.

Gegužės 2–3 dienomis „Šaltinio“ progimnazijoje vyko renginiai, skirti mokinių verslumo, finansinio, ekonominio raštingumo, kūrybiškumo ir viešojo kalbėjimo įgūdžių lavinimui.