Aktualijos

Programos „Europos horizontai“ projektas

„Šaltinio“ progimnazija dalyvauja Panevėžio rajono švietimo centro vykdomos programos „Europos horizontai“ projekto  „Rūpinkimės: kurkime saugias ir sėkmingas mokyklas, kuriose skatinamas įtraukusis mokymasis ir gerinami mokymosi pasiekimai”(Let‘s care) pilotiniame tyrime

2023 m. gegužės 15 d. įvyko pirmasis projekto „LET'S CARE“  „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų tikslinės grupės susitikimas/diskusija  su projekto tyrėja dr. Inga Žilinskiene. Diskusijos tikslas – aptarti saugaus mokymo kompetencijas, kliūtis ir pagrindinius veiksnius, padedančius saugiai mokyti. Vykdant projektą bus atsižvelgiama į mokytojų patirtį, susijusią su ryšio dimensija klasėje, ir suprasti, kokios yra mokytojų galimybės ir kliūtys plėtoti saugų mokymą savo profesinėje praktikoje.

Diskusijos tikslinėje grupėje suteiks asmenims, atsakingiems už švietimo politiką, įrodymų, kurie padės jiems parengti veiksmingas priemones, skirtas saugaus mokymo sistemoms puoselėti. Todėl tai yra galimybė Raguvos gimnazijos mokytojams  pateikti savo nuomonę ir pasidalyti patirtimi.

Projekto tyrimas su tikslinėmis grupėmis jau prasidėjo 2023 m. balandžio mėn. ir baigsis gegužės mėn. pabaigoje. Tyrimas atliekamas šiose projekto šalyse: Ispanijoje, Lietuvoje, Italijoje, Portugalijoje, Bulgarijoje ir Lenkijoje. Kiekviena dalyvaujanti šalis balandžio ir gegužės mėn. surengia po dvi tikslines grupes (po vieną kiekvienoje mokykloje), kuriose dalyvauja po 5–7 mokytojus. Kiekvienoje grupėje bent vienas tikslinės grupės mokytojas turi darbo su socialiai pažeidžiamomis grupėmis patirties.

Visiems pageidaujantiems dalyviams bus suteikta galimybė susipažinti su tolesne tyrimo informacija, o tikslinės grupės darbo rezultatai bus paskelbti projekto interneto svetainėje (letscareproject.eu) 2025 m. pabaigoje.

 

 

Švietimo centro direktorė, projekto koordinatorė Lietuvoje Jurgita Vaitiekūnienė
Ankstesni įrašai


19-ajame analitinio švietimo žurnalo „Reitingai“ numeryje – mūsų progimnazija atsidūrė tarp didelę pridėtinę vertę sukuriančių mokyklų.

Panevėžio regiono mokyklų kategorijoje 2023 m. „Ad astra“ nominacija įteikta „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkei Aldonai Banienei.

Gegužės 2 ir 3 dienomis progimnazijoje vyks kultūrinės-pažintinės veiklos, skirtos verslumui.

Balandžio 24–28 dienomis progimnazijoje svečiuosis Erasmus+ projekto „Our Nature is Our Future“ (2020-1-IT02-KA229-079303_4) dalyviai iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos. 

Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje straipsnis – „Šaltinio“ progimnazija sėkmingai įgyvendina projektą „Kokybės krepšelis“

https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/saltinio-progimnazija-sekmingai-3tfk.html?fbclid=IwAR0OeAH6-wDETNINRxyvCB3qkGEhZyfebJ_Vxy8dITV44tTnQA9fCBoNl9A