Kokybės krepšelis

   

 

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita

Progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita

 

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Plačiau apie projektą: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

Projekto įgyvendinimui progimnazija parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą.

Plano tikslas: Gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus kuriant palankią mokymui(si) aplinką.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti mokinių mokymosi pažangą išnaudojant kontekstualaus mokymosi galimybes.

2. Stiprinti įgalinančios mokytis aplinkos plėtrą.

Veiklos tobulinimo ataskaita 2023-08-23

Veiklos tobulinimo plano koregavimas Nr. 2 2023-04-20

Mokyklos veiklos tobulinimo planas

Projekto „Kokybės krepšelis“ sutartis

Veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2022-09-29

 

APIE MUS RAŠO

Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje 

„Šaltinio“ progimnazija sėkmingai įgyvendina projektą „Kokybės krepšelis“

https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/saltinio-progimnazija-sekmingai-3tfk.html

 

19-ajame analitinio švietimo žurnalo „Reitingai“ numeryje – mūsų progimnazija atsidūrė tarp didelę pridėtinę vertę sukuriančių mokyklų.

STIPRINAMA PAGALBA MOKINIAMS MOKANTIS MATEMATIKOS

Nuo 2022 m. kovo 1 d. stiprinama pagalba mokiniams mokantis matematikos. 3–8 klasių mokiniams organizuojamos individualios matematikos konsultacijos „IMK“, kurių metu mokiniai turi galimybę išsiaiškinti nesuprastus dalykus, lavinti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir problemų sprendimo įgūdžius. Konsultacijas veda pradinio ugdymo ir matematikos mokytojai.

1–8 klasių mokiniai pagalbos sulaukia ir matematikos pamokose. Dalyje pamokų klasėje dirba du mokytojai.

Tikimės, kad šios veiklos padės mokiniams siekti individualios pažangos.

Veiklos finansuojamos projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis.

 

Prizinės vietos matematikos olimpiadoje!

Progimnazijos trys mokinės miesto matematikos 5–8 klasių olimpiadoje 2023 m. kovo 2 d. užėmė prizines vietas: 6a kl. mokinė Luknė Trumpickaitė – I vietą, 6a kl. mokinė Sofija Šmakotinaitė – III vietą, 8a kl. mokinė Austėja Alasevičiūtė – III vietą.

Šeštokės Luknė ir Sofija kartą per savaitę lanko mokytojos Vilmos Morkevičienės individualias matematikos konsultacijas „IMK“, kurios vyksta projekto „Kokybės krepšelis“ dėka.

PANAUDOTOS LĖŠOS

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2023-08-31

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2023-06-30

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2023-04-30

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2023-02-28

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2022-12-31

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2022-10-31

Veiklos tobulinimo ataskaita 2022 m. rugpjūčio 31 d.

„Kokybės krepšelio“ ataskaita 2022 m. gegužės 31 d.

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2022-04-01

„Kokybės krepšelio“ ataskaita 2022 m. kovo 31 d.

 

RENGINIAI

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „365 galimybės prasmingai ugdyti“ 

Jausdami ateinančias atostogas Lietuvos mokyklų, turinčių „Šaltinio“ vardą, pedagogai vieną iš paskutiniųjų darbo dienų, kaip sakoma, griebė jautį už ragų ir prieš išeidami pailsėti dar sėmėsi žinių respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „365 galimybės prasmingai ugdyti“ , kurią organizavo Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija. Pirmoje konferencijos dalyje, kuri vyko viešbučio „Romantic“ posėdžių salėje, pedagogai klausėsi nepaprastai įdomios ir daug žinių suteikusios paskaitos, kurią skaitė Vilma Juškienė, socialinio-emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė, lektorė, didžiausio tinklaraščio tėvams apie vaikus Lietuvoje – JieVaikai.lt – autorė. Antroji konferencijos dalis – darbas patirčių kambariuose – vyko Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos erdvėse. Svečiai iš Tauragės, Raseinių, Alytaus, Marijampolės ir šeimininkai iš Panevėžio dalijosi pamokų planais, išbandytais metodais, STEAM veiklų modeliais ir kitais būdais, padedančiais ugdyti ir ugdytis prasmingai. Reflektuodami mokytojai šaltiniečiai bendrai išskyrė, kad ugdyti prasmingai – tai ugdyti veiksmingai, paveikiai, rezultatyviai, naudingai, kūrybingai, mokymąsi paverčiant išmintimi ir įgūdžiais. Po įtemtos, bet ypač prasmingai pralėkusios darbo dienos mokantis ir patiems, pedagogai visas savo emocijas išliejo mušdami būgnus smagioje edukacinėje veikloje. Akivaizdu, kad laikas, skirtas mokymuisi, visada vienaip ar kitaip apdovanoja.

Organizuota konferencija - Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis”, siekiančio pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose, veikla.

Mokytoja Jolanta Švėgždienė

Seminaras mokytojams

2023 m. birželio 8 d. mokytojai dalyvavo lektorės prof. dr. Alvyros Galkienės seminare „Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino mokymuisi prieigoje”. Seminaras yra programos „Ugdymo procesas, grįstas dialoginės erdvės koncepcija“ dalis, finansuojamas projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis.  

Plakatai

Progimnazijos koridoriai projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis papuošti pozityvų elgesį skatinančiais plakatais.

Emocinio raštingumo praktiniai užsiėmimai 6-ų ir 7-ų klasių mokiniams

Siekdami sistemingai ugdyti emocinį mokinių raštingumą, š. m. balandžio 27–28 dienomis organizavome praktinius užsiėmimus 6-ų ir 7-ų klasių mokiniams „Pasitikėjimas savimi“. Lyderių inkubatoriaus vadovė lektorė Marija Vorobjovaitė kartu su mokiniais analizavo, kas yra pasitikėjimas savimi, kas paveikia pasitikėjimą savimi, kokios savybės apibūdina pasitikintį ar nepasitikintį savimi žmogų. Mokiniai išsiaiškino savo stiprybes ir silpnybes, gavo naudingų patarimų, kurie padės išsiugdyti pasitikėjimą savimi. Užsiėmimai buvo įdomūs ir naudingi. Padėjo mokiniams ugdyti taip reikalingas socialines kompetencijas.

Praktiniai užsiėmimai finansuojami projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė Džiuginta Kropienė

Improvizacijos matematikos ugdyme

2023 m. vasario 28 d. pradinių klasių mokytojos Eimutė Ulkštinienė, Aiva Simonavičienė ir Jūratė Žiaugrienė  dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Improvizacijos matematikos ugdyme“. Konferencijos metu mokytojos ne tik klausėsi pranešimų, bet ir pačios dalyvavo praktinėje veikoje. Mokytojos praplėtė žinias apie naujus matematikos iššūkius ir perspektyvas, susipažino su novatoriškomis  idėjomis, patobulino profesines kompetencijas.

Nacionalinės švietimo agentūros konferencijoje

Progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė 2022 m. lapkričio 15 dieną dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros konferencijoje „Kaip 2x2? Matematikos rezultatų ir inovacijų ryšys“. Diskusijoje „Į ką investuoti dabar – į turinį ar į „geležį“?“ direktorė išreiškė poziciją, jog didžiausią dėmesį reikėtų skirti ne kompiuterinės įrangos ar skaitmeninio turinio plėtrai, o individualios pagalbos mokiniui teikimui. Direktorė kalbėjo apie individualias matematikos konsultacijas (IMK), kurios nuo šių metų kovo mėnesio mūsų progimnazijoje yra teikiamos mokiniams projekto „Kokybės krepšelis“ dėka, pabrėžė, kad svarbu individualus darbas su mokiniu, mokytojo ir mokinio kontaktas.

https://www.youtube.com/watch?v=ri5DMutzwsI

„Juoda avis“ lektorių emocinio raštingumo stiprinimo užsiėmimai mokiniams

2022 m. rugsėjo 14, 15, 20 ir 21 dienomis mūsų mokykloje jau antrą kartą viešėjo „Juoda avis“ lektorės Laura ir Sigita. 5–8 klasių mokiniams jos vedė praktinius emocinio raštingumo stiprinimo užsiėmimus, kurių metu su vaikais kalbėjosi apie jausmus, tarpusavio santykius, klasės mikroklimatą. Po užsiėmimų lektorės su klasių vadovėmis pasidalino savo įžvalgomis, pateikė rekomendacijas, pasiūlė veiksmingų metodų, padėsiančių mokytojams kurti palankią, saugią aplinką klasėje ir mokykloje kiekvienam vaikui.

„Juoda avis“ lektorių organizuoti praktiniai užsiėmimai finansuoti projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. 

Džiuginta Kropienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Modernizuotos bibliotekos patalpos

Įgyvendinant projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“, 2022 metais modernizuotos progimnazijos bibliotekos patalpos. Įsteigta bibliotekos renginių organizatoriaus pareigybė.

Filmuką apie atnaujintą biblioteką galima pamatyti 

https://youtu.be/vn4TlLCNaiA

Bibliotekos renginių organizatoriaus veikla

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“. Šio projekto dėka, mokykla turėjo galimybę įsteigti bibliotekos renginių organizatoriaus etatą. Bibliotekoje 2022 m. rugsėjo–spalio mėnesiais jau spėjo įvykti šie renginiai ir edukaciniai užsiėmimai 1–8 klasių mokiniams:

Sveikas, pirmoke. Pažintis su mokyklos biblioteka. Knygos „Lokys bibliotekininkas“ skaitymas ir linksma užduotis „Surask lokį bibliotekoje“. Pravesti 3 užsiėmimai. 

Baltų dienos minėjimas „Baltų dievai ir simboliai“. Pokalbis apie Baltų religiją, dievus, jų simbolius. Simbolio piešimas ant akmens. Pravestas vienas užsiėmimas.

„Atminties kelias“, rugsėjo 23 dieną. Pilietinė iniciatyva. Lietuvos žydų holokausto aukų atminimo diena. Skaitymai bibliotekoje „Anos Frank dienoraštis“. 4–8 klasių mokiniams pirmos pamokos metu buvo paruošta medžiaga, kad kartu su mokytojais aptartų apie holokaustą Lietuvoje. Suorganizuotas žygis iki paminklo „Verkianti žydų motina“, kur mokiniai sudėjo akmenis, ant kurių užrašyti dingusių žydų vardai. 

Knygų skirtukų gamyba skrebinimo metodu 1–4 klasėse. Pravesta 12 užsiėmimų.

STEAM veikla pradinukams „Kiaušinio išsaugojimas. Jaunasis inžinierius“. Pasitelkę įvairias medžiagas, mokiniai turėjo suprojektuotų mechanizmą, kad kiaušinis krisdamas iš didesnio aukščio liktų sveikas. Pravesti 7 užsiėmimai.

Klimato savaitė. Tausojame klimatą prikeldami daiktus antram gyvenimui. Nebereikalingų daiktų kūrybiškas panaudojimas. Pravestas 1 užsiėmimas. 

Bibliotekos renginių organizatorė Ernesta Kriaučiūnienė tiki, kad biblioteka jau seniai nebėra tik knygų laikymo, išdavimo vieta, o bibliotekos darbuotojas tik techninis personalas. Tam, kad biblioteka būtų gyva, ji turi žengti koja kojon su nauja karta, prisitaikyti prie mokinių poreikių ir jiems įdomių veiklų. 

 

Tolerancijos dieną – Tolerancijos ugdymo centras progimnazijoje

2022 m. lapkričio 16 d., minint Tarptautinę tolerancijos dieną, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje vyko renginys, kurio metu įkurtas Tolerancijos ugdymo centras mokykloje. Centro veiklą koordinuos bibliotekos renginių organizatorė Ernesta Kriaučiūnienė, kuri ir inicijavo jo įkūrimą. Renginyje viešėjo Tarptautinės komisijos Sekretoriato vadovo pavaduotoja – švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė.

Mokyklos bendruomenei buvo parodytas vaidybinis siužetas „Trumpa geto istorija“. Vaidybiniame siužete buvo istorija apie žydų vaikus, įkalintus gete ir analizuojančius – kodėl tėvelis nebegrįžta, kur jis yra? Vaidybinio siužeto epiloge vyresnieji mokiniai išsakė savo mintis apie istoriją ir praeities žaizdas, žmonių netektis ir dabar vykstantį karą Europoje.

Vėliau mokyklos erdvėse veikė kūrybinės dirbtuvės, jose mokiniai kūrė „Tolerancijos namus“.

https://www.komisija.lt/tolerancijos-diena-naujas-tolerancijos-ugdymo-centras-panevezyje/?fbclid=IwAR11TfsWmOV80GAKghuXOkmg4_gPfYPFybGr6tk-1t4_NLHL-k0suaN-sjw#more-11071

 

STOVYKLOS DIDESNĮ MOKYMOSI POTENCIALĄ TURINTIEMS MOKINIAMS

Stovyklautojų kelionė į Ventspilį. 2023 m. birželis

Birželio 13, 14 dienomis didesnį mokymosi potencialą turintys mokiniai tyrinėjo Ventspilio miestą. Edukacinės išvykos metu leidosi į pažintinę ekskursiją po pajūrio miestą. Vėliau turėjo išskirtinę galimybę aplankyti šiuolaikinį mokslo centrą VIZIUM, kuriame susipažino su technologijomis, fizika, chemija ir kitais gamtos mokslais! Mokslo centre įrengtos edukacinės interaktyvios ekspozicijų salės, daugiau nei 80 interaktyvių eksponatų, mokslo parodų, laboratorijų.  Po tyrinėjimų pirmąją dieną ekspedicijos nariai užbaigė ant pietinio molo, pasitikdami laivus.

Antroji diena prasidėjo plaukimu laivu. Toliau mokiniai keliavo į didžiausią ir moderniausią skaitmeninį planetariumą Latvijoje! 8 metrų skersmens kupole, 360 laipsnių kampu, mėgavosi edukaciniu filmu apie žvaigždynus ir planetas „Nuo žemės iki visatos“.  Per aukštos kokybės teleskopą, kartu su lektoriumi, atliko saulės stebėjimus.

Kelionė organizuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

Geografijos mokytoja Ligita Urbonienė

3–4 KLASIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ DIDESNĮ MOKYMOSI POTENCIALĄ IR GEBĖJIMŲ, STOVYKLA „IMS“

3–4 klasių mokinių, turinčių didesnį mokymosi potencialą ir gebėjimų, stovyklos „IMS“ PROGRAMA I, II, ir III etapai

Išmaniųjų matematikų stovykla. 2023 m. balandis

Balandžio 12–13 dienomis mokykloje vyko stovykla 3–4 kl. mokiniams, turintiems didesnį mokymosi potencialą. Stovykla organizuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

Pirmąją stovyklos dieną mokiniai lankėsi robotikos centre „RoboLabas“. Mokiniai dalyvavo pamokoje „Jaunasis išradėjas. Savivaldus automobilis“. Pasiskirstę poromis, turėjo sukonstruoti automobilį, kuris važiavo reaguodamas į judesį. Po to vyko į E. Mezginaitės biblioteką. Bibliotekos darbuotoja trumpai papasakojo apie biblioteką. Po trumpos ekskursijos, mokiniai dalyvavo interaktyviame žaidime „Pabėgimo kambarys“.

Antrąją dieną veiklos vyko mokykloje. Stovyklautojai mokėsi programuoti „Microbit“, dėliojo tangramas, žaidė kompiuterinį žaidimą, skirtą išmokti saugiai elgtis internete.

Stovyklos metu organizuotos veiklos skirtos lavinti mokinių matematinius gebėjimus, loginį mąstymą ir dirbti komandoje.

Stovyklą organizavusios mokytojos Aušra Klevečkienė, Gintarė Grinkė, Jūratė Žiaugrienė, Vida Baronienė

Stovyklos vaizdo įrašą rasite https://youtu.be/ZopvoPM5knk

Išmaniųjų matematikų stovykla. 2023 m. vasaris

2023 m. vasario 14–15 dienomis mokykloje vyko stovykla 3–4 kl. mokiniams, turintiems didesnį mokymosi potencialą. Tai projekto „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, programos dalis.

Pirmąją stovyklos dieną mokiniai turėjo edukacines veiklas Kauno VII forte. Pirmojoje edukacijoje „Elekta“ mokiniai daugiau sužinojo apie elektrą, patys jungė įvairias elektros grandines. Antrasis užsiėmimas vyko chemijos laboratorijoje. Mokiniai tapo mažaisiais chemikais ir atliko įvairius bandymus. Dieną užbaigėme Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Edukacijoje „Pasaulio gyvūnai“ mokiniai ne tik klausė edukatorės pasakojimo, bet ir patys aktyviai veikė. Kiekvienas mokinys gavo individualią užduotį – išspręsti laiptažodį. Tai padaryti galėjo tik savarankiškai muziejuje suradę atsakymus. O rasti juos nebuvo labai paprasta. Tačiau su edukatorės ar draugų pagalba, užduotis visi įveikė sėkmingai.

Antroji stvovyklos diena vyko mokykloje. Mokiniai žaidė  verslo žaidimą, kuris ugdo mokinių finansinį raštingumą. Kompiuterių klasėje išbandė xlogo programą. Ši programa skirta supažindinti mokinius su programavimo pradmenimis.  Paskutinė veikla – konstravimas BricQ Lego konstruktoriumi.  Mokiniams tai buvo labai įdomi veikla. Jie pirmieji išbandė naujuosius Lego konstruktorius.

Visos stovyklos metu organizuotos veiklos buvo skirtingos, bet nukreiptos lavinti mokinių matematinius gebėjimus, loginį mąstymą, strateguoti ir dirbti komandoje.

Mokytoja Jūratė Žiaugrienė

Išmaniųjų matematikų stovykla. 2022 m. birželis

2022 m. birželio 16–17 dienomis 3–4 klasių mokiniai, turintys didesnį matematikos mokymosi potencialą, dalyvavo „Išmaniųjų matematikų“ stovykloje. Stovykla organizuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Tai buvo pirmasis šios stovyklos etapas.  Jame dalyvavo 13 mokinių, kuriuos atrinko klasės mokytojos. Mokiniai visus metus kryptingai mokėsi, siekė aukštesnių matematikos įvertinimų ir gebėjimų, o mokslo metų pabaigoje buvo apdovanoti vertingu prizu – stovykla. Jos metu vaikai turėjo galimybę keliauti, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, dalyvauti edukacinėse veiklose, gilinti savo finansinio raštingumo žinias ir gebėjimus.

Pirmąja stovyklos dieną mokiniai turėjo edukacinę programą Panevėžio centriniame turguje „Kaip  uždirbami pinigai”, po to keliavo į Vilnių, kur Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje dalyvavo programavimo pamokoje. Mokiniai susipažino su programavimo pradmenimis, konstravo su „Lego Mindstorms educations“. Savo sukurtus robotus patys mokėsi užprogramuoti. Kiek buvo džiaugsmo, kai robotas atliko norimus veiksmus. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su pačia biblioteka ir jos požemiais. Po šios pamokos, visų laukė ekskursija į Pinigų muziejų. Šios edukacijos metu, mokiniai susipažino su pinigų atsiradimo istorija, sužinojo Lietuvos pinigų istoriją, galėjo susipažinti su pasaulio valstybių pinigais. Edukacijos pabaigoje sudalyvavo virtualioje viktorinoje, kur galėjo pasitikrinti, kiek informacijos įsiminė.

Antrąją stovyklos dieną mokiniai leido mokykloje. Šią dieną jie žaidė su dviejų tipų edukaciniais robotukais „BEE BOT” ir CLEMENTONI robotas „Bubble”. Mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis, kurios tik iš pradžių pasirodė esančios labai lengvos. Po to jų laukė mokomasis finansinio raštingumo verslo žaidimas. Šio žaidimo metu reikėjo mokėti ne tik skaičiuoti, bet ir kad lydėtų sėkmė.

Apibendrinant stovyklos veiklas, mokiniai kalbėjo, kad yra labai laimingi, kad buvo pakviesti į šią stovyklą. Visos mokytojų organizuotos veiklos buvo labai įdomios ir naudingos. Sužinoję, kad kitais mokslo metais atostogų metu bus organizuojamos net dvi tokios stovyklos, sakė, kad tikrai verta atsakingai mokytis visus metus ir sulaukti kvietimo į „Išmaniųjų matematikų“ stovyklą.

Stovyklą organizavusios mokytojos: Jūratė Žiaugrienė, Gintarė Grinkė, Vida Baronienė ir Aušra Klevečkienė

STOVYKLA DIDESNĮ MOKYMOSI POTENCIALĄ TURINTIEMS 5–8 KLASIŲ MOKINIAMS

Stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–6 klasių mokiniams PROGRAMA

Stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 7–8 klasių mokiniams PROGRAMA

Stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–8 klasių mokiniams PROGRAMA

Stovykla 5–8 kl. mokiniams. 2023 m. balandis

Balandžio 12–13 dienomis, per mokinių atostogas, projekto „Kokybės krepšelis“ dėka mokykloje vyko stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems vyresniųjų klasių mokiniams. Pirmą dieną stovyklautojai lankėsi robotikos centre „RoboLabas“, o grįžę atliko STEAM matematines užduotis bei dalyvavo protų mūšyje. Antrą dieną mokiniai sprendė logines matematines užduotis, dirbo su „GEOGEBRA“ programa bei gilino žinias gamtos mokslų srityje.

Mokytojos Vilma Morkevičienė, Silvija Masienė, Audronė Sruogienė ir Ligita Urbonienė

Stovykla 5–8 kl. mokiniams. 2023 m. vasaris

Vasario 14 d. startavo stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–8 kl. mokiniams. Tai projekto „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, programos dalis.

Pirmąją stovyklos dieną mokiniai dalyvavo STEAM edukacinėse veiklose: Kauno VII forte – „Įvadas į chemijos pasaulį“ ir „Elektra“;  T. Ivanausko zoologijos muziejuje – „Pasaulio gyvūnai“.

Antroji stovyklos diena prasidėjo matematinėmis STEAM veiklomis. Mokiniai spėjo, matavo, skaičiavo įvairių indų talpą. Toliau sekė veiklos mokyklos laboratorijoje. Mokiniai išbandė įvairius prietaisus: matavo garso stiprumą, vėjo greitį, dirvožemio temperatūrą, savo jėgą, CO2 kiekį. Kompiuterių klasėje mokiniai Micro:bit maketavimo plokštėje jungė elektros grandines, įterpiant vis kitokį elektrotechnikos elementą. Darbas reikalavo kruopštumo, pastabumo ir atidumo.

Stovyklą organizavo matematikos mokytojos Silvija Masienė ir Vilma Morkevičienė, geografijos mokytoja Ligita Urbonienė, informacinių technologijų mokytoja Audronė Sruogienė.

Stovykla 5–8 kl. mokiniams. 2022 m. balandis

Pirmoji diena

Balandžio 20 dieną, per mokinių atostogas, prasidėjo stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–8 klasių mokiniams. Tai projekto „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, programos dalis.

Matematikos kabinete stovyklautojai dirbo grupelėmis, atliko įvairaus sudėtingumo logines užduotis, užduočių sudėtingumo lygį (nuo vieno iki penkių taškų) mokiniai pasirinko patys. Juos konsultavo mokytojos Silvija ir Vilma.

Informatikos kabinete kartu su mokytoja Audrone mokiniai, susipažinę su Micro:bit kompiuteriuku, kūrė programą „Skaičiuotuvas“, kuri atlieka aritmetinius veiksmus su sveikaisiais skaičiais ir ją išbandė Micro:bit kompiuteriuke.

MEK laboratorijoje, konsultuojant mokytojai Ligitai, mokiniai tobulino darbo su mikroskopais gebėjimus. Mokėsi kelti hipotezę ir daryti išvadas. Stebėdami skirtingus objektus, matomą vaizdą susiejo su geometrinėmis figūromis.

Dienai pasibaigus, buvo susumuoti rezultatai. Stovyklautojai pasidalino dienos įspūdžiais, išsiaiškino labiausiai patikusias ir įdomiausias, sunkiausias veiklas. Buvo paskelbti nugalėtojai (grupelės), įteikti apdovanojimai.

Antroji diena

Stovyklautojų edukacinės veiklos Kauno VII forte

Kauno VII forte mokiniai, dėliodami tangramas, išbandė įvairius būdus, įrodančius vieną svarbiausių teoremų geometrijoje – Pitagoro teoremą. Vėliau laboratorijoje mokiniai iš špinatų lapų išskyrė chlorofilą, atliko ir kitus bandymus, skirtus fotosintezei.

Stovykla skirta didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–8 klasių mokiniams. Tai projekto „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, programos dalis.

 

 

Atnaujinta: 2023-10-04